Reference Certifikáty Kontakty

JR - elektro s.r.o.

Společnost byla založena již v roce 1993 a působí jako výrobní a montážní organizace v oblasti investiční výstavby, rekonstrukcí, oprav a údržby technologických celků, technického vybavení budov a výrobních hal, elektrotechnických zařízení, rozvoden, zařízení M a R vč. řídících systémů technologických procesů. Oblasti působení a zaměření společnosti:

  • koksárenství
  • těžba nerostných surovin
  • hutní provozy a strojírenství
  • plynová zařízení a technologie (prostory s nebezpečím výbuchu)
  • vodní hospodářství ( čistírny odpadních vod a úpravny pitné vody)
  • tepelné hospodářství budov
  • potravinářský průmysl
  • zpracování a recyklace odpadů
  • osvětlení výrobních hal a administrativních budov LED svítidly vč. inteligentního ovládání a řízení ( zpracování ekonomické návratnosti investice)

Zajišťuje samostatně, nebo v součinnosti s prověřenými a dlouhodobě spolupracujícími firmami, zpracování cenových nabídek, projektové dokumentace vč. návrhu řídících systémů a software. Poskytuje komplexní služby při realizaci Vašich projektů i po jejich ukončení (pozáruční prohlídky, opravy a údržbu, technický dozor, komplexní vyzkoušení, zpracování revizních zpráv, návodů k obsluze, zaškolení obsluhy, záruční a pozáruční servis)

Společnost vlastní výrobní a správní budovu v Ostravě Hrušově. Výrobní a skladovací prostory jsou vybaveny potřebným nářadím a strojním vybavením pro výrobu rozvaděčů. Přeprava materiálu a montérů je prováděna několika vlastními vozidly Kombi – Van.© 2013–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign